Medicinos įstaigų dokumentų rengimas

doctor, medical, medicine

   Jeigu nusprendėte parengti, arba atnaujinti, Jūsų asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) medicinos dokumentus, galite kreiptis į UAB „Verslo pagreitis” (tel. +37060609177), ir mūsų kvalifikuoti specialistai suteiks Jums visas reikiamas paslaugas. Jeigu nuspręsite pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis, atvyksime į Jūsų įstaigą ir, surinkę visą reikiamą informaciją, pasirašysime darbų atlikimo sutartį. Medicinos dokumentų parengimas paprastai užtrunka iki 3 savaičių, bet, esant reikalui, galimas skubus dokumentų parengimas (per 1-2 darbo dienas). Mūsų specialistai turi pakankamai patirties ir kvalifikacijos tinkamai parengti visus dokumentus pagal galiojančias higienos normas, „Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą“ ir kitus galiojančius LR teisės aktų reikalavimus visų medicinos sričių įstaigoms. Galime padėti Jums geriau pasirengti galimiems valstybinių institucijų patikrinimams atliekant licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės valstybinę priežiūrą ir kt.

Taip pat parengiame visus reikiamus dokumentus siekiant ASPĮ sudaryti sutartį su Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistema (ESPBI IS) dėl jos naudojimo.

Sutartį su ESPBI IS privalo sudaryti visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, pildyti elektroninius dokumentus bei teikti jų duomenis į šią sistemą nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Konsultuojame, rengiame dokumentus, įstaigoms pageidaujančioms naudotis ESPBI IS duomenų mainų posisteme (pvz. FOXUS, POLIS ir pan.), arba portalu www.esveikata.lt.

Rengiamų ASPĮ dokumentų sąrašą galite pažiūrėti čia >>>>

Mūsų specialistai yra parengę reikiamus dokumentus visai eilei asmens sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvoje. Su šių įstaigų sąrašu galima susipažinti šio tinklapio skyriuje “Mūsų patirtis”