Medicinos įstaigoms reikalingų dokumentų parengimas

doctor, medical, medicine

Nusprendus parengti, arba atnaujinti  Jūsų asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentus, Jūs galite paskambinti į UAB „Verslo pagreitis” ir mūsų kvalifikuoti specialistai suteiks Jums visą reikalingą pagalbą. Jeigu Jūs nuspręsite pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis, Jums apie tai pranešus, mūsų specialistai atvyks į Jūsų įstaigą ir surinkus visą reikiamą informaciją bus galima pasirašyti darbų atlikimo sutartį. Dokumentų parengimas paprastai užtrunka iki 3 savaičių bet, esant reikalui, galimas skubus dokumentų parengimas (per 1-2 darbo dienas). Mūsų specialistai turi pakankamą patirtį ir kvalifikaciją tinkamai parengti visus dokumentus pagal galiojančias higienos normas,  „Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą“, HN 47-1:2012 (reikalingas infekcijų kontrolės procedūrų vadovas) ir pan. visų medicinos sričių įstaigoms. Mes galime padėti Jums geriau pasirengti galimiems valstybinių institucijų (VASPT, NVSC, Odontologų rūmų ir kt.) patikrinimams, o taip pat vykdyti jų nurodymus.

Rengiamų ASPĮ dokumentų sąrašą galite pažiūrėti čia>>>>>

Mūsų specialistai yra parengę reikiamus dokumentus visai eilei asmens sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvoje. Su šių įstaigų sąrašu galima susipažinti šio tinklapio skyriuje “Mūsų patirtis”