Leidimas higienos pasas ir medicinos licencija

doctor, dentist, dental

   Mes rengiame ir pateikiame valstybės institucijoms visus reikiamus dokumentus šiems medicinos leidimams gauti:

  • leidimui higienos pasui;

  • licencijai verstis asmens sveikatos priežiūros (ASP) veikla ir teikti  asmens sveikatos priežiūros paslaugas (medicinos licencijai)

   Rengiame medicinos licencijų gavimo dokumentus visų specializacijų medicinos įstaigoms visoje Lietuvoje. Įstaigų, kurios mūsų įmonės paslaugų dėka gavo medicinos licencijas, sąrašą galima rasti šio tinklapio skyriuje “Mūsų patirtis”.

   Mūsų paslaugos pradedamos vykdyti nuo Kliento konsultavimo bei išsiaiškinimo apie įmonės  galimybes gauti leidimą – higienos pasą ir medicinos licenciją. Po to atliekama patalpų apžiūra bei reikiamų dokumentų parengimas ir pateikimas valstybės institucijoms. Paslaugos baigiamos leidimo – higienos paso, medicinos licencijos gavimu.

   Dokumentai rengiami remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 “Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo” (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V- 273), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 patvirtintomis “Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklėmis”, “Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis”, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

   Mūsų įmonės specialistai padės Jums parengti visus reikalingus dokumentus, siekiant prisijungti prie Sveikatos apsaugos ministerijos valdomos Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS). Ši sistema paprastai vadinama esveikata. Išsamiau apie prisijungimą prie sistemos esveikata galite paskaityti čia>>>