Dokumentų, reikalingų ASPĮ licencijai gauti, parengimas

doctor, dentist, dental

  Mes rengiame visus reikiamus dokumentus reikalingus gauti :

  • leidimui higienos pasui;
  • licencijai verstis asmens sveikatos priežiūros (ASP) veikla ir teikti konkrečias asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

         Rengiame dokumentus visų specializacijų medicinos įstaigoms visoje Lietuvoje. Įstaigų, kurioms mūsų įmonė rengė dokumentus gauti asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, sąrašą galima rasti šio tinklapio skyriuje “Mūsų patirtis”.

         Dokumentų rengimas pradedamas išsiaiškinus įmonės, arba asmens galimybes gauti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) licenciją, arba leidimą – higienos pasą, o baigiamas gavus licenciją (leidimą – higienos pasą).

          Dokumentai rengiami remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 “Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo” (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V- 273), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 patvirtintomis “Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklėmis”, “Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis”, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.