Gaminamų medicinos prietaisų (dantų protezų) registravimas

dentist, dental care, dentistry

Asmenys (fiziniai, arba juridiniai) gali teikti rinkai medicinos priemones tik jas įregistravę pagal Teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų), registravimo tvarkos aprašą, patv. Valstybinės akreditavimo tarnybos sveikatos priežiūros veiklai pie Sveikatos ministerijos (VASPVT) direktoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. T1-568 (nauja redakcija)  ir gavę raštišką VASPVT patvirtinimą dėl šių medicinos priemonių įregistravimo ir registracijos numerių suteikimo.

Mūsų įmonės patyrę darbuotojai gali labai operatyviai parengti visus reikalingus dokumentus dantų technikų laboratorijoms, ortopedijos įmonėms, siekiančioms įregistruoti gaminamų dantų protezų ir kitų medicinos priemonių rūšis. Dokumentus pateikiame VASPVT kuri, baigus registraciją, klientui išduoda medicinos priemonių rūšių registravimo pažymėjimą. Gaminamų dantų protezų ir kitų medicinos priemonių rūšių registracija yra būtina įgyvendinant licencijuotos veiklos sąlygas, kurių priežiūrą atlieka Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.