Profesinės rizikos vertinimas

industrial, security, logisticAtliekame darbo vietų profesinės rizikos vertinimą visų veiklos rūšių įmonėse ir įstaigose visoje Lietuvoje. 

Profesinės rizikos vertinimą atliekame per 1-3 savaites nuo sutarties pasirašymo ir  konsultuojame 2 metus. Kaina priklauso nuo darbo vietų pobūdžio ir jų skaičiaus. 

Esant skubos atvejui, visus privalomus įmonei darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus parengiame ir profesinės rizikos vertinimą atliekame per 1-2 dienas (tuo atveju kaina 20% didesnė).

Turime fizikinių tyrimų  laboratoriją, naudojamą fizikinių dydžių nustatymo bandymams atlikti. 

Profesinės rizikos vertinimo tikslas – ištirti esamą ar galimą profesinę riziką darbo vietose ir numatyti prevencijos priemones darbuotojams apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ją kiek įmanoma sumažinti. Profesinės rizikos vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2012 m. spalio 25 d. Nr.A1-457/V-961 patvirtintais Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais.

Profesinės rizikos vertinimo metu atliekame šių veiksnių vertinimą:

 • fizinių;
 • fizikinių;
 • ergoniminių;
 • psichosocialinių;
 • cheminių;
 • biologinių. 

Įmonėje darbo vietų profesinės rizikos vertinimą organizuoja darbdavį atstovaujantis asmuo (įmonės vadovas) ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai (įmonės darbuotojas) šiais atvejais:

 • prieš pradedant veiklą (projektuojant darbo patalpas, darbo vietas, technologinius procesus), pradėjus veiklą;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais nustatytu profesinės rizikos ar atskirų profesinės rizikos veiksnių vertinimo periodiškumu, taip pat įsigaliojus naujiems darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams, jeigu jie nustato griežtesnius reikalavimus;
 • pakeitus technologinį procesą ar pradėjus naudoti naujas chemines ar kitas pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, iš jų kancerogenus ir mutagenus, biologines medžiagas;
 • įrengus kolektyvines apsaugos priemones ar atlikus tokių apsaugos priemonių modernizavimą;
 • įvykus įmonėje sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui darbe arba lengvam nelaimingam atsitikimui darbe, kurį ištyrus buvo nustatyta, kad rizikos veiksnys galėjo būti sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo priežastis arba darbuotojui įtarus ar nustačius profesinę ligą. Tokiais atvejais valstybinis darbo inspektorius, tirdamas nelaimingą atsitikimą darbe, ar profesinės ligos tyrimo komisija, tirianti profesinės ligos priežastis, atsižvelgdami į nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos aplinkybes ir priežastis, pareikalauja nurodytu laiku atlikti profesinės rizikos vertinimą darbo vietoje ar kitoje įmonės vietoje;
 • valstybiniam darbo inspektoriui nustačius įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir įpareigojus darbdavį nustatytu laiku atlikti profesinės rizikos vertinimą;
 • kai kitos inspekcijos ar kontroliuojančios tarnybos (Valstybinė energetikos inspekcija, Valstybinė statybos inspekcija ar kitos) nustato techninės saugos reikalavimų pažeidimus.