Konsultacijos pradedantiems verslą

laptop, computer, browser

Mes esame sukaupę labai daug informacijos, kuri ypač gali būti naudinga pradedantiems verslą žmonėms. Pagrindinis mūsų pasirinktas bendravimo būdas – betarpiškų konsultacijų teikimas žmonėms, norintiems pradėti savo verslą, kadangi tik betarpiško bendravimo metu galima iki galo išsiaiškinti visus aktualius klausimus. Todėl pirmajai konsultacijai kviečiame Jus į mūsų biurą (Gabijos g. 38-8, Vilnius), o po to galimos bus konsultacijos telefonu, internetu ir t.t.

Pagrindinės klausimų grupės, kurios paprastai yra aktualiausios pradedančiam verslininkui yra:

  1. Verslo idėjos suformulavimas. Tai yra vienas iš svarbiausių verslo sėkmės ateityje pamatų. Mes argumentuotai padedame atrinkti iš kelių pasiūlytų verslo idėjų pačias priimtiniausias, nurodant kiekvienos iš jų privalumus ir trūkumus. Nurodome konkrečias rizikas, kurios gali nulemti verslo sėkmę, arba nesėkmę. Reikalui esant galime atlikti konkrečių produktų ar paslaugų rinkos tyrimus.
  2. Juridinio asmens (įmonės), kurį reikalinga įsteigti, tipo pasirinkimas. Konsultacijos metu mes pateikiame visų tipų įmonių, galimų įsteigti Lietuvoje apžvalgą, taip pat argumentuotai padedame apsispręsti dėl įmonės teisinės formos pasirinkimo. Lietuvoje populiariausios įmonių teisinės formos yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB) ir individuali įmonė (IĮ). Kiek mažiau populiarios yra viešoji įstaiga (VšĮ) ir tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Galime įsteigti bet kurio pasirinkto tipo įmonę. Daugiau apie įmonių steigimą galite sužinoti čia >>>
  3. Pirmieji žingsniai, kuriuos būtina žengti įsteigus juridinį asmenį (įmonę). Mes padedame pradedančiam verslininkui susivokti nuo ko reikalinga pradėti darbą, įsteigus įmonę, kur reikalinga kreiptis vienu ar kitu klausimu, kokiais dokumentais reikalinga apsirūpinti, norint pradėti dirbti, nepažeidžiant galiojančių įstatymų. Galime parengti beveik visus reikiamus dokumentus – darbuotojų saugos ir sveikatos ir kt.
  4. Mokesčių sistemos analizė. Raštu pateikiame visą naujausią informaciją apie reikalingus mokėti Valstybei mokesčius pasirinktos juridinės formos juridiniam asmeniui (įmonei).
  5. Licencijos ir leidimai. Visa eilė veiklų Lietuvoje galima atlikti tik gavus licenciją, arba leidimą. Mes informuojame verslininkus apie tai kokios veiklos yra licencijuojamos ir kokios yra licencijų gavimo sąlygos. Daugeliu atvejų, už papildomą mokestį, galime parengti reikiamus dokumentus licencijos gavimui.
  6. Galimi verslo finansavimo variantai. Aptariame visus galimus konkretaus pasirinkto verslo finansavimo instrumentus bei padedame pasirinkti labiausiai tinkantį (-čius). Jų gali būti įvairių: paskolos (dažniausiai bankinės arba kreditų unijų), akcijų pardavimas, nepaskirstytas pelnas, lizingo bendrovės ir įrangos gamintojai ar tiekėjai, kredito linija, kredito limitas, faktoringas,
  7. Paramos pasirinktam verslui galimybių analizė. Priklausomai nuo pasirinktos verslo rūšies Lietuvoje yra daug galimybių gauti paramą verslui. Ji gali būti sekančių formų: mikrokreditai, garantų teikimas (tarp jų palūkanų kompensavimas garantuotoms paskoloms), palūkanų kompensavimas subalansuotos plėtros projektams, privataus kapitalo fondų parama, nacionalinė paramą, savivaldybių parama verslui, Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Mes daug dirbame su verslo įmonėmis, rengdami dokumentus, siekiant gauti įvairų rūšių paramą, todėl galėsime kvalifikuotai patarti kaip pasirinkti vieną, ar kitą paramos verslui rūšį bei pagelbėti parengiant būtinus dokumentus jos gavimui.
  8. Kiti klausimai. Mes galime padėti išspręsti bet kurį kitą klausimą, susijusį su Jūsų verslu.

Klientui pageidaujant, pateikiame apytikslį verslo prognozės skaičiavimą pagal kliento numatomą veiklos sritį ir įmonės valdymo struktūrą.  Kartu suteikiame informaciją apie reikalingus mokėti mokesčius, verslo rizikas, reikalingus įmonės veiklai dokumentus bei jų rengimo galimybes.