UAB ”Verslo pagreitis”
Adresas: Gabijos g. 38 - 8
06157 Vilnius, Lietuva
El. paštas:
info@verslopagreitis.lt
Telefonai: (+370) 52162056, (+370) 606 09177

 Darbo laikas: nuo 9 iki 17.30 val.

Naujienos Apie mus Paslaugos Patirtis Kontaktai
ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ĮSISAVINIMAS

             Mūsų kompanija yra sukaupusi didelę patirtį rengiant verslo projektus įvairių rūšių Europos Sąjungos paramai gauti. Mes daug dirbome ruošdami projektus SAPARD, PHARE, ES Struktūrinių fondų paramos gavėjams. Esame parengę nemažai darbų įvairiose ūkio srityse: pramonės, aplinkosaugos, socialinės infrastruktūros, žemės ūkio, kaimo turizmo, socialinio aprūpinimo ir kt. Daugelis (daugiau negu 80%) mūsų parengtų projektų buvo sėkmingi, t.y. laimėjo konkursus ES paramai gauti. Šiame programavimo laikotarpyje mūsų įmonės specialistai daug dirbo viešojo sektoriaus (pvz. savivaldybių) investicinių projektų rengimo srityje (apie 50% visų parengtų investicinių projektų). Mes taip pat atliekame investicinių projektų, kuriems yra skirta parama, administravimą. Ypatingai didelį dėmesį mes skiriame prieš projektiniams darbams - verslo idėjos analizei, t.y. jos tinkamumo gauti ES Struktūrinių fondų paramą, o taip pat visų kitų su tuo susijusių aplinkybių įvertinimui. Iš pirmo žvilgsnio tai yra nerezultatyvus ir varginantis darbas, bet mūsų veiklos rezultatai rodo kad pasirinktas kelias yra teisingas.

         ES finansinė parama suvokiama kaip vienas iš pagrindinių Lietuvos narystės Europos sąjungoje privalumų.

         Mūsų kompanija gali Jums padėti:

  • parengti verslo idėją;
  • susipažinti su taisyklėmis;
  • apsispręsti - ar verta?
  • jeigu verta - parengti projektą;
  • pateikti paraišką;
  • administruoti paramą gavusį projektą.