UAB ”Verslo pagreitis”
Adresas: Gabijos g. 38 - 8
06157 Vilnius, Lietuva
El. paštas:
info@verslopagreitis.lt
Telefonai: (+370) 52162056, (+370) 606 09177

 Darbo laikas: nuo 9 iki 17.30 val.

Naujienos Apie mus Paslaugos Patirtis Kontaktai
SPROGIMO RIZIKOS VERTINIMAS tel. 8 606 09177

     Atliekame vietų, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, sprogimo rizikos vertinimą. Gamybinės vietos, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, klasifikuojamos į zonas, vadovaujantis Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, sauos nuostatų (patv. SAD 2005-09-30 įsak. Nr.A1-262) bei standarto LST EN 60079-10-1 reikalavimais.

    Pagal LST EN 60079-10-1 atliekami darbai:

    - apatinės sprogimo ribos skaičiavimas bei įvertinimas;

    - spėjamojo tūrio skaičiavimas bei įvertinimas;

    - vėdinimo laipsnio įvertinimas;

    - sprogių (pavojingų) zonų klasifikavimas bei grafinis jų pavaizdavimas;

    - parengiamos praktinės ventiliacijos sistemos įrengimo (rekonstrukcijos) bei technologimio proceso koregavimo (jeigu būtina) rekomendacijos.

     Esame sukaupę didelę patirtį vertinant sprogos riziką įvairių ūkio sričių įmonėse.

     Sprogimo rizikos vertinimo darbus atliekame visoje Lietuvoje.