UAB ”Verslo pagreitis”
Adresas: Gabijos g. 38 - 8
06157 Vilnius, Lietuva
El. paštas:
info@verslopagreitis.lt
Telefonai: (+370) 52162056, (+370) 606 09177

 Darbo laikas: nuo 9 iki 17.30 val.

Naujienos Apie mus Paslaugos Patirtis Kontaktai
Medicinos įstaigos dokumentai
   

       Dokumentų, rengiamų vykdant galiojančių teisės aktų (HN, MN ir pan.) bei SAM 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo" reikalavimus, sąrašas: 

 1. Įstaigos kokybės politika;

 2. Organizaciniai ir klinikiniai kokybės rodikliai;

 3. Vidaus tvarkos taisyklės;

 4. Įstaigos organizacinė valdymo schema;

 5. Vidaus audito reglamentas - procedūra (nuostatai ir veiklos aprašas);

 6. Vidaus medicininio audito metinis planas;

 7. Vadovybinės vertinamosios analizės procedūra;

 8. Dokumentų ir duomenų įrašų valdymo procedūra;

 9. Medicininės dokumentacijos ir informacinės bazės valdymo procedūra;

 10. Informacijos rinkimo apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gautos informacijos analizės tvarka;

 11. Pacientų skundų ir pareiškimų nagrinėjimo procedūra;

 12. Personalo parinkimo ir kvalifikacijos kėlimo procedūra;

 13. Pacientui padarytos žalos atvejų procedūra;

 14. Infekcijų kontrolės procedūrų vadovas:

  1. Rankų higienos procedūra;

  2. Medicinos prietaisų ir kitų priemonių valymo, dezinfekcijos, pakavimo, žymėjimo, sudėjimo į kamerą, sterilizacijos, sterilizuotų medicinos prietaisų ir kitų gaminių saugojimo, gabenimo procedūros;

  3. Nuolatinės sterilizacijos proceso kontrolės darbo bei nuolatinės sterilizacijos kontrolės dokumentų saugojimo sveikatos priežiūros įstaigoje procedūra;

  4. Sterilizuotinų medicinos prietaisų, gaminių pakavimo priemonių (maišelių) užlydymo proceso parametrų (temperatūros, slėgio) tikrinimo (pagal siūlėtuvo gamintojo rekomendacijas) ir tikrinimo rezultatų registravimo procedūra (taikoma, jei naudojamas siūlėtuvas);

  5. Galimai nesterilių paketų (nesėkmingos sterilizacijos atvejais), kurie atiduoti naudoti, atšaukimo aprašymas;

  6. Sterilizuotų medicinos prietaisų ir kitų medicinos prietaisų ir gaminių panaudojimo procedūra;

  7. Pacientų izoliavimo tvarka;

  8. Medicinos prietaisų ir kitų gaminių apdorojimo / naudojimo tvarka;

  9. Medicininių atliekų tvarkymo procedūra;

  10. Skalbinių tvarkymo procedūra;

  11. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra.

 15. Darbuotojų biologinės saugos ir ekspozicijos profilaktikos aprašymas:

1.  Darbuotojų ekspozicijos krauju ir (ar) kūno skysčiais incidentų pranešimo, registravimo ir poveikio sveikatai stebėjimo bei profilaktikos priemonių taikymo tvarka;

2. Darbuotojų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų tvarka.

   16. Pranešimų apie nepageidaujamus įvykius registravimo įstaigoje vidaus tvarkos aprašas;

   17. Standartinių medicininių procedūrų aprašas (slaugos protokolai);

   18. Pirmosios medicinos pagalbos ir skubios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas;

   19. Mirčių atvejų nagrinėjimo procedūra;

   20. Odontologinių ligų gydymo aprašai (rengiant dokumentus odontologinei įstaigai);

    21. Gydytojų, gydytojų – specialistų, slaugytojų pareigybių aprašymai.

    Papildomai nemokamai galime sutvarkyti Jūsų pateiktus, reikalingus diagnostikos ir gydymo protokolus, kurie yra svarbūs įstaigoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei užtikrinti.

    Jums pageidaujant, galime atlikti Jūsų įstaigos darbų saugos dokumentacijos auditą (NEMOKAMAI).