UAB ”Verslo pagreitis”
Adresas: Gabijos g. 38 - 8
06157 Vilnius, Lietuva
El. paštas:
info@verslopagreitis.lt
Telefonai: (+370) 52162056, (+370) 606 09177

 Darbo laikas: nuo 9 iki 17.30 val.

Naujienos Apie mus Paslaugos Patirtis Kontaktai
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS tel. 8 606 09177

     Operatyviai ir nebrangiai (kaina nuo 150 EUR  iki 500 EUR plius PVM) parengiame visus privalomus įmonės veikloje darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus (instrukcijas, nuostatus, gaisrinės saugos mokymus, darbo tvarkos taisykles, žurnalus, įsakymus, pažymas, protokolus, asmeninių apsaugos priemonių parinkimą, sveikatos tikrinimą ir kt.) ir konsultuojame dėl jų tolimesnio tvarkymo 1 metus.

    Atliekame nemokamą auditą darbo saugos klausimais.  Konsultuojame darbo teisės klausimais.

     Esant skubos atvejui, visus privalomus įmonei darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus parengiame ir profesinės rizikos vertinimą atliekame per 1-2 dienas (tuo atveju kaina 20% didesnė).   

     Skambinti tel. 8 606 09177, 8 5 2162056, el. paštas: info@verslopagreitis.lt.

     Dokumentų sutvarkymas - tai yra mūsų kompanijos paslauga, parengiant naujus, o taip pat įteisinant jau eančius Jūsų įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus, garantuojanti kliento įmonės darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentacijos atitikimą Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.
       Mūsų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai atlieka šiuos dokumentų parengimo darbus:

 • parengia įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
 • parengia įmonės gaisrinės saugos instrukciją;
 • parengia įmonės darbo tvarkos taisykles;
 • parengia darbuotojų atliekančių pavojingus darbus, mokymo ir žinių patikrinimo dokumentus;
 • parengia profesinių ligų, nelaimingų atsitikimų, susijusių su eismu ir neblaivumu prevencinių priemonių dokumentus;
 • parengia visus reikiamus dokumentus, steigiant įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą;
 • parengia visus reikiamus dokumentus, steigiant įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą;
 • parengia įmonės  darbuotojams asmeninės apsaugos priemones;
 • parengia įmonės darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiką;
 • parengia visus reikalingus įmonės vadovo įsakymus įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
 • parengia visus privalomus žurnalus ir paaiškina, kaip juos toliau pildyti;
 • parengia įmonės darbuotojų darbo pažymėjimus;
 • konsultuoja įmones visais kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • parengia įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų komplektus, derina jų projektus su atitinkamomis institucijomis;